Ośrodek Szkolenia Kierowców Roman Gawlik

tel. 71 797 55 44
biuro@gawlik.wroclaw.pl

KATEGORIA PRAWA JAZDY

WYMAGANY WIEK

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

UPRAWNIENIA PO UZYSKANIU PRAWA JAZDY

A1

16 lata

30 godzin

 

20 godzin

 

a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW   i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg

b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW

c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

A

24 lata

30 godzin

(po A1 lub A2 -brak)

20 godzin

(po A1 lub A2 - 10 godzin)

a) motocyklem

b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

B1

16 lat

30 godzin

30 godzin

a) czterokołowcem

b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

B

18 lat

30 godzin

(po B1 - brak)

30 godzin

(po B1-20 godzin)

a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu       i motocykla

b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa     w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej

c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa    w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg,

d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

e) ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej

f) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW   i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg, lub motocyklem trójkołowym pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat

B+E

18 lat

-

15 godzin

a) pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 tony

b) zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami)

C

21 lat

20 godzin

30 godzin

a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu

b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa   w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej

c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

d) ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkie

C+E

21 lat

-

25 godzin

a) pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii C łącznie z przyczepą (przyczepami)

b) zespołem pojazdów określonym w prawie jazdy kategorii B+E

c) zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami)

D

24 lata

20 godzin

60 godzin

(po C-40 godzin)

a) autobusem

b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa   w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej

c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

d) ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkie

 

Kursy powyższych kategorii można rozpocząć już trzy miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku.